050 3128731     INFO@SMANTVLOEREN.NL

Boenmachine huren Groningen.

Gaat u nog steeds op uw knieën stukje voor stukje de kamer door? Dat hoeft niet meer. U kunt u bij ons een Vloerreiniger en/of boenmachine (Floorboy) huren om de klus te klaren. Dit kan voor een korte periode maar ook voor een langere periode.

U kunt bij ons een zeer eenvoudig te hanteren boenmachine huren. Doordat de voetplaat niet roteert maakt deze net als een vlakschuurmachine een soort van trilbeweging. Geschikt voor het aanbrengen, inboenen en poetsen van olie en wax producten. Deze poetsmachine is daarnaast ook te gebruiken voor het intensief reinigen of strippen van een vloer met vloeibare reinigers. Iedere vloer heeft periodiek (groot) onderhoud nodig.  Wij leveren de meest voorkomende onderhoudsmiddelen en afwerkmiddelen tegen zeer scherpe prijzen. Staat het middel dat u zoekt er niet bij? Neem gerust contact met ons op per mail en wij doen ons best ook deze middelen te leveren. De boenmachine is bij ons te huur en dient (om teleurstellingen te voorkomen) bij voorkeur van te voren gereserveerd te worden, dit kan telefonisch of per E-mail.

Verhuur prijs per dag (borg € 250,-) (dinsdag t/m vrijdag retour volgende dag voor 12.00uur)
Verhuur prijs per weekend (borg € 250,-) (vrijdag t/m maandag retour dinsdag voor 12.00uur)

De verhuurprijzen zijn exclusief benodigdheden zoals olie, reiniger, boenpads of poetsdoeken enz.

Schoonmaak van de apparatuur

Mocht u geen gebruik maken van onze dienst "eindschoonmaak" dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren in tenminste dezelfde staat als waarin de apparatuur bij aflevering verkeerde. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er €45,00 inclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Het kleine onderhoud kan doorgaans prima handmatig worden uitgevoerd, tenzij het om grote oppervlakken gaat. In het laatste geval kan het gebruik van een machine veel werk uit handen nemen en het werk drastisch verlichten.

Bij groot onderhoud is het gebruik van een machine zeker aan te raden. Door de machinale bewerking zal het reinigen van een vloer veel beter resultaat opleveren. Ook het aanbrengen van onderhoudsmiddelen zal met machinaal aanbrengen een veel beter resultaat geven. De verdeling van het onderhoudsmiddel is dan veel beter en egaler. Hierdoor is het risico van een gevlekt eindresultaat veel minder. Met name olieproducten dringen dieper in het hout door omdat de wrijvingswarmte die ontstaat de olie dunner maakt waardoor het dieper in de poriën van het hout kan dringen. Natuurlijk is machinaal verwerken fysiek minder intensief en kan er in één dag een veel groter oppervlak behandeld worden.

Wij verhuren machines die zeer gebruiksvriendelijk zijn en waarvan het bedienen geen speciale vaardigheden of grote spierkracht vereist. Naast de machines bieden wij ook een breed scala van reinigings- en onderhoudsmiddelen aan. Wij leveren uitsluitend met A-merken en gesloten verpakkingen.

Indien u niet bekend bent met het onderhoudsmiddel, of twijfelt of het onderhoudsmiddel wel geschikt is voor uw vloer, dan adviseren wij u eerst een proefstukje te doen. Op deze manier weet u zeker of u het product heeft gekozen.

Heeft u vragen over de middelen, stel deze bij voorkeur via de mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij u eventueel een complete gebruiksaanwijzing kunnen sturen. Lees en volg ook altijd de aanwijzingen op de verpakking. Smant vloeren zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die is ontstaan door een foutieve verwerking van de door u gebruikte producten en/of gebruik van de gehuurde machines.

VEILIGHEID In olie gedrenkte lappen onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de ogen huid, enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verfwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOORWAARDEN:

Prijzen: Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen en/of typefouten onder voorbehoud.

Huurperiode: De machine kan worden in overleg worden opgehaald op de dag dat de huur ingaat. Inleveren in overleg op de daaropvolgende werkdag voor 12.00 uur. Bij niet tijdig inleveren wordt een volle dag extra in rekening gebracht per dag dat de machine te laat is.

Borg: De te betalen borg is uitsluitend á contant of per pin bij afhalen en zal na controle van de machine in zijn geheel of gedeeltelijk terug betaald worden. Schade aan de machines als gevolg van onvoorzichtig gebruik en niet het gevolg zijn van normale slijtage worden in rekening gebracht. Legitimatie: Wij vragen bij verhuur van een machine om uw geldige legitimatie. Hiervan maken wij een kopie.

Betaling: Betaling uitsluitend á contant of per pin bij afhalen. Borg wordt contant terug betaald na controle van de gehuurde machine.

Schoonmaak van de apparatuur: Mocht u geen gebruik maken van onze dienst "eindschoonmaak" dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren in tenminste dezelfde staat als waarin de apparatuur bij aflevering verkeerde. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er € 45,00 inclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Garantie: Op alle door ons geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantie-aansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen. Garantie-aanspraken dienen per mail kenbaar gemaakt te worden.

Schade en verlies: Schade aan het gehuurde veroorzaakt binnen de overeengekomen periode, dient direct bij ontdekking dan wel bij inlevering te worden gemeld. In geval van vermissing dient aangifte gedaan te worden bij de politie door de huurder. Deze dient te worden overlegd aan verhuurder. In beide gevallen dient het gehuurde in zijn geheel te worden vergoedt aan verhuurder.

Controle plicht: U wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal, en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is hierop geen reclame meer mogelijk

Verwerking: Het gebruik van onderhoudsmiddelen en afwerkmiddelen is geheel voor eigen risico. Lees altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Indien u niet bekend bent met de middelen adviseren wij u dringend altijd eerst een proef stukje te doen.

Onderzoek: Onderzoekskosten voor garantie-aanspraken die ontstaan ten gevolge van verkeerd of gebrekkige verwerking worden door ons op basis van ongelijk doorberekend.

Klachten: In geval van klachten dient u binnen 14 dagen na het vaststellen van de klacht ons hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen de klacht al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek komen beoordelen.

Overmacht: Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Smant B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Smant B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Smant B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

• In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

CONTACT

Hoendiep 97D-3
9718 TE Groningen
Tel. 050-3128731
info@smantvloeren.nl

(LET OP: navigeer naar HOENDIEP 99. Pand tegenover Profijt meubel / Bruynzeel keukens)

OPENINGSTIJDEN

Maandag     gesloten
Dinsdag       10:00 – 17:00
Woensdag   10:00 – 17:00
Donderdag  10:00 – 17:00
Vrijdag          10:00 – 17:00
Zaterdag      10:00 – 17:00
Zondag         gesloten

PARKEREN

Bij Smant Vloeren kunt u
GRATIS PARKEREN